Контакти

Посетете ни на следните адреси:

Изложбена зала:

1517 София, ул. Източна Тангента 102, ет. 3, офис 8
Контакти: +359 878 201 230 или +359 898 480 484
e-mail: office@desis.bg

Склад:

1517 София, ул. Източна Тангента 102, 
Контакти: +359 878 201 230 или +359 898 480 484
e-mail: office@desis.bg

Сервиз:

ДЕСИС Интернешънъл ООД

1517 София, ул. Източна Тангента 102, ет. 3, офис 8
Контакти: +359 878 201 230 или +359 898 480 484
e-mail: office@desis.bg

Партньор:

"ТАН СИС" ЕООД
1510 София, ул. Ген. Столетов 38-44
Телефон: +359 988 348 848

Местоположение: