Гаранция

ГАРАНЦИОННИТЕ СРОКОВЕ СА КАКТО СЛЕДВА


ЕЛЕКТРОНИКА – 24 МЕСЕЦА.

ЗАРЯДНО (АДАПТОР), АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ – 6 МЕСЕЦА.

ГАРАНЦИОННИЯТ СРОК ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ ОТ ДАТАТА НА ПОКУПКАТА. РЕМОНТ ПО ВРЕМЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ СРОК СЕ ИЗВЪРШВА ЕДИНСТВЕНО ОТ ФИРМАТА-ПРОИЗВОДИТЕЛ ИЛИ ДОВЕРЕН СЕРВИЗ НА ФИРМАТА-ПРОИЗВОДИТЕЛ.

ПОСЕЩЕНИЯ НА МЯСТО ПРИ КЛИЕНТА СЕ ЗАПЛАЩАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТКАЗАНО В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

- КОГАТО Е ПРАВЕН ОПИТ ЗА РЕМОНТ, (ДЕ)МОНТАЖ, МОДИФИКАЦИЯ, АДАПТАЦИЯ ОТ НЕУПЪЛНОМОЩЕНИ ЛИЦА ИЛИ ФИРМИ;

- ПРИ ПРИЧИНЕНИ ПОВРЕДИ ОТ НЕПРАВИЛНО И НЕБРЕЖНО БОРАВЕНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ, МЕХАНИЧНИ ПОВРЕДИ, СЪТРЕСЕНИЕ, УДАР, ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ТЕМПЕРАТУРА, ВЛАГА ИЛИ ДРУГИ ФАКТОРИ ИЗВЪН ДОПУСТИМИТЕ ГРАНИЦИ И НОРМИ;

- ПРИ НЕСЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ДАННИТЕ В ДОКУМЕНТИТЕ И САМАТА СТОКА ИЛИ ОПИТ ЗА ПОДПРАВЯНЕ НА ГАРАНЦИОННАТА КАРТА, ЛИПСА НА ПЛОМБИ ИЛИ ДРУГИ ФИРМЕНИ ЗНАЦИ;

- ПРИ НАВОДНЕНИЯ, ПОЖАРИ, ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА МЪЛНИИ И ДРУГИ ВЪНШНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ИЗВЪН КОНТРОЛА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ;

- ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТОКАТА НЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ;

- ПРИ РАБОТА ПРИ НЕСТАНДАРТНА ЗАХРАНВАЩА МРЕЖА, С НЕОРИГИНАЛНИ ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА, БАТЕРИИ, КОНСУМАТИВИ, НОСИТЕЛИ И ДР.


ВНИМАНИЕ!

РЕКЛАМАЦИИ ЗА НЕКОМПЛЕКТОВАНОСТ НА СТОКАТА СЕ ПРИЕМАТ САМО ПО ВРЕМЕ НА ПОКУПКАТА.

ПОВРЕДАТА НА СТОКАТА В ГАРАНЦИОНЕН СРОК НЕ Е ПРИЧИНА ЗА ПОДМЯНА С НОВА.

ПРЕТЕНЦИИ ЗА ДЕФЕКТИ И ЛИПСИ НЕ СЕ ПРИЗНАВАТ, АКО СТОКАТА Е СМЕНИЛА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СИ СОБСТВЕНИК.

ВСИЧКИ РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКАТА ОТ И ДО АДРЕСА, ПОСОЧЕН ОТ ФИРМАТА-ПРОИЗВОДИТЕЛ, СА ЗА СМЕТКА НА КУПУВАЧА.

СРОКЪТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТА ВАРИРА В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЛОЖНОСТТА МУ И ДОСТАВКАТА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ. МАКСИМАЛНИЯТ СРОК Е 30 ДНИ. РЕМОНТИ И ПОСЕЩЕНИЯ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЪОБРАЗНО РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА СЕРВИЗА.